Minneberg

Utförda projekt

Riksten Friluftsstad AB

Projektledning genomförande av exploatering Dp 4.

Vira Park Fastighet AB

Projektledning nya flerbostadshus i Wiijk Oppgård, Upplands Väsby.

SJ Hagalund Solna

Rådgivning till SJ ledning angående ändring lokalbehov kring tågunderhåll.

Peab AB

Rådgivning byggsakkunnig i tvist.

Vira Park Fastighet AB

Detaljplanearbete, Wijk Oppgård i Upplands Väsby.

Paui AB

Förstudie olika projektidéer.

SJ Hagalund Solna

Rådgivning tillbyggnad och ombyggnad tågverkstad.

Elfström & Taflin Fastighet AB

Rådgivning markanvisning Väsby Entré.

Sollentuna Kommun

Rådgivning till projektledning Väsjön angående markanvisning, detaljplan och planering.

Hållsta Fastighetsutveckling AB

Eskilstuna. Rådgivning ombyggnad kontor till vandrarhem.

OBOS/Myresjö

Affärsutveckling samt projektledning tidiga skeden.

Riksten Friluftsstad

Projektledning Flygledarkullen, upphandling nya markbostäder.

Riksten Friluftstad AB

Projektledning rivning av 9 byggnader.

Nacka Kommun

Nacka Centrum, överdäckning, bussterminal mm. Konsultation i expertråd.

Traneberg Kullaberg AB

Utredning för detaljplan bostäder

Areim

Rådgivning detajplan.

SJ Hagalund

Förstudier hyresgästanpassning för tågunderhåll.

Vira Park Fastighets AB

Rådgivning detaljplan Wijk Oppgård.

Hållsta Fastighetsutveckling

Byggledning ombyggnation pl 3.

Profi Fastigheter

Rådgivning och kulturinventering Järla Sjö.

Nacka Kommun

Projektgranskning av ombyggnation kontorshus till restaurang och museum i Fisksätra Marina.

Peab AB

Rådgivning nytt bostads- och handelsprojekt.

Sandika 6:2, Östhammar

Rådgivning detaljplan ny sjönära stadsdel.

Paui AB

Kuturmiljöutredning Vik 1:81, Upplands-Väsby.

Bromma Center Södra

Förstudier inför byggstart av 30 000 kvm handelsyta i anslutning till Bromma Blocks.

Hållsta Fastighets AB

Handläggning av bygglovsansökan ombyggnation kontor till vandrarhem i Hållsta, Eskilstuna.

Paui AB

Förstudier av bostadsprojekt i bl.a Upplands-Väsby.

Kontor & lager, Bromma

Utredning nytt kontor och lager för Björnligan Transport AB, ett företag inom Samtrans-koncernen.

Peab Sverige AB

Rådgivning totalentreprenad "Mall of Scandinavia". Nordens största köpcentrum med 250 butiker i Arenastaden, Solna.

Riksten Friluftstad AB

Projektledning fasadrenovering.

Bromma Blocks

Rådgivning och uppföljning av SL's projektering av tvärbanan mot Kista vid etapp H4 åt KF Fastigheter AB.

Soleed Sweden AB

Rådgivning genomförande av ny renoveringsfasad till flerbostadshus i Akalla.

Stadshuset Nacka

Rådgivning vid om- och tillbyggnation av Stadshuset åt Nacka Kommun. Uppföljning och avstämning pågående produktion och projektledning direkt till kommunledningen.

Solsidan

Uppföljning av Villa byggnation åt beställaren med upphandling och uppföljning av totalentreprenör.

Heltågsverkstan Hagalund

Byggsamordning till SJ vid ombyggnation av Jernhusen i samarbete med Bygganalys. Ombyggnation av verkstad, kontor och tillbyggnad lager/kontor åt Jernhusen. Uppdraget innefattar anpassning för ny underhållsverksamhet för bl a SJs nya tåg X3000.

Tyresö Kommun

Rådgivning vid pågående entreprenad för ombyggnad och tillbyggnad av Nybodaskolan.

Bromma Blocks

En av Stockholms största handelsplatser (80 000 kvm). Projektledning av skyltning och trafikföring inom handelsplatsens område. Uppdragsgivare: KF Fastigheter.

Bromma Porten

Byggledning av rivningsentreprenad kontorsbaracker vid Bromma Flygplatsinfart för blivande handelsplats Bromma Center Södra.

GE Real Estate Sweden AB

Företaget ingår i General Electric och erbjuder fastigheter på den svenska marknaden. JL Projekt har i uppdrag att i projekt Göta Ark vid Medborgarplatsen vara rådgivande i genomförandefrågor under detaljplaneskedet. Projektet är en om- och tillbyggnad med kontor, bostäder samt handel.

Boo Seniorhem

Boo Seniorhem är en kooperativ hyresrättsförening i Nacka med 74 seniorlägenheter. Lägenheterna är kooperativa hyresrätter vilket innebär att insats och hyra bestäms av den kooperativa hyresrättföreningen som drivs utan vinstintresse. Insatsen återbetalas om lägenheten lämnas. JL Projekt utför projektutveckling och projektledning av ytterligare 1400 m² ombyggnad till 10 seniorlägenheter och klubblokal med relax i Boo gamla kommunhus med inflyttning 2010.

Montrose

Brf Montrose i Nacka utför fasadrenovering som färdigställs hösten 2010. JL Projekt utför projektledning åt föreningen.

ÅF Konsult

En av Sveriges ledande teknikkonsulter, med ca 4 500 anställda i 19 länder, anlitade JL Projekt för rådgivning vid husproduktion.

Nya Karolinska Sjukhuset

Nya Karolinska Sjukhuset i Solna. Sveriges största husbyggnadsprojekt. Rådgivning under förfrågnings- och upphandlingsskedet av OPS-byggentreprenad i samarbete med åF-konsult.

Bromma Center

Nybyggnation intill den befintliga handelsplatsen vid Stockholm Bromma Airport. JL Projekts uppdrag var att driva detaljplanearbetet för etapp III. Uppdragsgivare är KF-Fastigheter och Bromma Center Södra.

Paui AB/Bredablick

Nybyggnation av 13 lägenheter som bostadsrätter på Lidingö. JL Projekt utförde rådgivning och projektledning under upphandlingsstadiet.

Mall of Scandinavia, Solna

Sveriges största shoppinggalleria med 100 000 kvm butiksyta och 4 000 P-platser i garage. Rådgivning vid upphandling av totalentreprenad. Uppdragsgivare var Unibail-Rodamco, Europas ledande köpcentrumbolag som bl a äger och driver 14 köpcentrum i Sverige.

Flyghangar, Bromma

Bromma Air Maintenance AB är ett svenskt företag vars huvudverksamhet är service och underhåll av flygplan. Huvudkontor och hangar ligger på Stockholm/Bromma flygplats men verksamhet finns även på andra svenska flygplatser. Utredning av förutsättningarna för nybyggnation av hangar på Bromma.