Minneberg

Press


Vision detaljplan Riksten 2020-08-24

VISION Detaljplan 6 Riksten Botkyrka

2020-08-24

Detaljplanen redovisad till Botkyrka Kommun 2020-08-24 innehållande 800 bostäder, skola, förskola och äldreboende i Riksten Friluftsstad. JL Projekt med John-Erik Larsson är projektledare i samarbete Per Hederus HMXW, Tomas Saxgård Landskapslaget och Ruth Wiberg WSP.

Se detaljplansdokumentet »


Trädplantering vid Ytterbystugan

"Pricken över i" under vårt jubileumsår

Den uppmärksamme har kanske sett att det står ett nyplanterat träd framför Ytterbystugan. Detta är en gåva från Täby kommun till vår hembygdsförening som nyligen fyllt 75 år. Tack, Täby!

John-Erik Larsson och Robert Stopp

På 1700-talet lät greve Johan August Meijerfeldt den yngre plantera de lindar som finns vid Täby kyrka. Han planterade även Näsby allé från slottet förbi Kvarntorpet och Ytterby dragontorp fram till "Roslagsvägen". Allén blev klar omkring år 1758. Mellan Allégården och järnvägen vid Roslags-Näsby har den tagits bort. Men på andra sidan järnvägen finns ännu en liten rest kvar fullt synlig.

Men nu står åter en skogslind - Tilia cordana Linn - framför Ytterbystugan, på plats där allén en gång hade sin sträckning.

Bilden visar de två ordföranden John-Erik Larsson, Hembygdsföreningen samt Robert Stopp, Kulturnämnden, som just avtäckt minnesplattan framför den nyplanterade linden.

Läs mer om trädplanteringen »

Täby hembygdsförening »


Konsult med gedigen byggerfarenhet

Tidningen Nrespons, februari 2011:

Det är inte många konsulter i Stockholms byggvärld som kan tävla med John-Erik Larssons gedigna erfarenhet. Numera besitter han över 40 års erfarenhet i ledande befattning som byggentreprenör, affärsutvecklare med egna projekt samt som rådgivande konsult. Sedan 2007 driver han framgångsrikt sitt egna konsultföretag JL PROJEKT AB i samarbete med ledande specialister.

Bromma Blocks

–Vi har varit oerhört privilegierade genom att vi fått arbeta med de allra största projekten i Stockholm. Fast vi har även jobbat med betydligt mindre uppdrag, säger John-Erik.

När man ser tillbaks på alla de uppdrag som John-Erik arbetat med, är det svårt att inte imponeras. Bland annat har han haft en rådgivande roll kring planeringen av Nya Karolinska sjukhuset i Solna, ett projekt som budgeterats till hela 14 miljarder kronor! Han har även varit delaktig runt planeringen av Unibail-Rodamcos galleria i nya arenastaden samt detaljplanarbete med handelsplatsen Bromma Blocks i Stockholm. Han har också skött projektledning för en ombyggnad av ett seniorboende. Det utfördes åt Boo Senior Hem i Nacka och avslutades under 2010. För att bara nämna ett fåtal.

På senare tid har företaget breddats så att det även inkluderar antikvariska förundersökningar. Detta har möjliggjorts genom att byggnadshistoriker Dan Larsson börjat arbeta i företaget. Då han har en gedigen akademisk bakgrund finns goda förutsättningar för att ta in fler uppdrag kring byggnadshistoriska utredningar. Då marknaden med största sannolikhet kommer lida brist på viss teknisk specialistkompetens ser JL PROJEKT ljust på framtiden. En styrka hos företaget är den samlade kunskapsbas som står till förfogande för en jämförelsevis billig penning. JL PROJEKT är heller inte främmande inför att åta sig lite annorlunda uppdrag då de tycker att omväxling förnöjer. Till exempel finns erfarenheter från projektledning av bland annat konstnärlig utsmyckning vid S:t Eriks Torn i Stockholm. Mer information om företaget finner ni på deras hemsida.