Bygge

Pågående projekt

Paui AB

Historisk utredning Djursholm.

Vira Hyresfastigheter AB

Projektledning nyproduktion 48 lgh Vira Uppgård Upplands Väsby

Riksten Friluftsstad AB

Projektledning fornminnesinventering och arkeologiska utgrävningar.

Riksten Friluftsstad AB

Projektledning ny detaljplan Dp6, 800 bostäder, skola, förskola och äldreboende. Se vision under press.

Riksten Friluftsstad AB

Rådgivning angående förorenad mark.

Täby hembygdsförening

Ideellt åtagande som ordförande inkluderande handläggning/deltagande vid remisser detaljplaner, arkeologiska undersökningar, byggnadsantikvariska frågor, fastighetsunderhåll, ansvarig utgivare och organisationsfrågor.