Bygge

Pågående projekt

Riksten Friluftsstad AB

Projektledning fornminnesinventering och arkeologiska utgrävningar.

Riksten Friluftsstad AB

Projektledning Dp1 rivning och marksanering.

Vira Park Fastighet AB

Projektledning nya flerbostadshus i Wiijk Oppgård, Upplands Väsby.

Riksten Friluftsstad AB

Projektledning genomförande av exploatering Dp 4.

Riksten Friluftsstad AB

Rådgivning angående förorenad mark.

Riksten Friluftsstad

Projektledning ny detaljplan för ca 700 bostäder, skola, sporthall och äldreboende med tillhörande undersökningar så som t ex. miljö- , geo-, trafik- och kulturmiljöundersökningar.

Täby hembygdsförening

Ideellt åtagande som ordförande inkluderande handläggning/deltagande vid remisser detaljplaner, arkeologiska undersökningar, byggnadsantikvariska frågor, fastighetsunderhåll, ansvarig utgivare och organisationsfrågor.