Vy Lokvägen

Erfarenhet och kompetens

John-Erik LarssonHos John-Erik Larsson och JL Projekt finns en gedigen och lång erfarenhet som omfattar det mesta i branschen. Från arbetsledande uppgifter på byggarbetsplatsen till övergripande ekonomiskt och tekniskt ansvar för hela kedjan. Allt från markförvärv till överlämnande av nyckel. Projektledare Dan Larsson har kompetens inom byggnadshistoria och konstvetenskap. Vi arbetar lika gärna med kommersiella lokaler som bostäder.

En specialitet är att med varsam hand förädla en markanvisning till färdigt projekt. Vi kombinerar hög byggkvalitet med estetiska värden utan att ekonomin blir lidande.

I ett tidigt skede kan en kostnadsbedömning göras. Vi tar gärna fram marknadsföringsmaterial om det behövs.

Referenser

Tusentals bostäder och åtskilliga lokaler från tidigare verksamhet finns i bagaget. Här presenteras ett axplock projekt utförda som totalentreprenad eller med totalåtagande, alternativt i egen regi. Kontakta John-Erik Larsson för mer information.

Bostäder

Kommersiella lokaler

Övrigt