Etablerad 2007

Välkommen till JL Projekt

Företaget JL Projekt startades 2007 och är ett projektlednings- och projektutvecklings-företag inom husbyggnad. Tillsammans med ledande specialister förädlar vi råmark eller bebyggda fastigheter till bra bostäder och/eller effektiva lokaler. Arbetet utförs i första hand på konsultbasis, men andra samarbetsformer förekommer också. Vi gör även kvalificerade entreprenadkonsultationer inom husbyggnation.

Vi arbetar också med byggnads- och kulturhistoriska undersökningar/utredningar inför förarbeten till planläggning av nybebyggelseområden, detaljplanearbete och liknande. I utredningen beskrivs och analyseras miljöns kulturhistoriska värden.

Brett kontaktnät inom branschen

Vår hemmamarknad är Storstockholmsområdet som vi känner mycket väl och där vi också har ett omfattande kontaktnät, såväl hos myndigheter som hos konsulter och entreprenörer.

JL Projekt ägs av John-Erik Larsson som har många års branscherfarenhet, i första hand från ledande befattningar inom Skanska.

John-Erik Larsson är medlem i SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund och Stockholms Byggnadsförening.

Trygg samarbetspartner

JL Projekt har fått utmärkelsen Platinaföretag med högsta kreditvärdighet av UC december 2018 som ger garanti för tryggt samarbete.

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund