Minneberg

GDPR

Vi värnar om din integitet och följer EUs nya dataskyddsförordning (GDPR). Företagets personuppgifter består av uppgifter som i samtycke lämnats av kunder och samarbetspartners för att kunna fullfölja företagets konsultuppdrag. Register hålls uppdaterade och skyddade hos JL Projekt enligt gällande regler av utsedd dataskyddsansvarig som idag också är VD. Frågor kring denna information är givetvis välkomna.